samenloop.

Ideeën zijn geen eigendom van mensen. Mensen zijn als radio's. Wie op de juiste zender afstemt krijgt de muziek te horen die hij graag hoort. Zo is het ook met ideeën. Althans volgens mij. Het mooiste bewijs daarvan is het moment waarop je verschillende ideeën op quasi dezelde moment in de wereld ziet ontstaan. Een idee vindt steeds zijn weg naar de werklijkheid, vindt altijd een maniet om zich in de materie te manifesteren. Anders zou het idee niet goed zijn geweest. Vandaag lees ik in de morgen over een arts die een documentaire maakt over waardig sterven. Ik viel bijna van mijn stoel van het schrikken - en laat ik eerst zeggen dat ik het initiatief enkel maar kan aanmoedigen. Het is nodig dat deze documentaires worden gemaakt!-. Ik schrok zo omdat ik in mei aan een soortgelijk project begonnen ben. Mijn moeder werd gediagnostiseerd met kanker, in de zwaarste fase en terminaal. De manier waarop zij hier mee omging was zo mooi en zo bewust dat ik niet anders kon dan naar een productiehuis stappen (met ene klein hartje) en vragen of ze dit wilden documenteren. Lang hebben we niet kunnen draaien, in juni stierf ze. In september zijn we aan de montage begonnen en tegen kerstmis was een eerste (familiale) montage klaar. Momenteel zijn we hard aan't werken om deze te verfijnen zodat ze ook haar meerwaarde heeft naar een groot publiek. Mensen die met hetzelfde geconfronteerd worden. Dokters. Verplegend personeel. Mensen uit palliatieve zorgen. Stervensbegeleiders. Kankerliga,... Het verhaal is voor betrokkenen en omgeving te waardevol om niet te delen. Dat is onze drive geweest om het te documenteren en dat is de drive waarom we er blijven mee doorwerken. Een meerwaarde vanuit een dienstbaarheid. Zodat meer mensen ondesteuning en begrip vinden in een periode waarvan onze maatschappij nog maar net begint te beseffen hoe belangrijk ze is.

Geen opmerkingen: